Phim đang chiếu

Thần thám kỳ tài

11:45 thứ 2 đến thứ 7

Khắc họa thời niên thiếu của nhân vật lịch sử có thật, vị quan tra án xuất chúng nổi tiếng thời Đường, Thần thám kỳ tài sẽ mang đến những thước phim hồi hộp, bất ngờ từ các vụ án ly kỳ, hóc búa.

Giải cứu tình yêu

21:00 thứ 2 đến thứ 7

Bằng chứng thép II

19:00 thứ 2 đến thứ 6

Tân ỷ thiên đồ long ký

12:45 thứ 2 đến thứ 6

Người vợ dũng cảm

20:00 thứ 2 đến thứ 6

Tạm biệt hôn nhân

16:45 hàng ngày

Ki-Tê-Rét-Sư

18:30 thứ 2 đến thứ 4

Giải cứu tình yêu

21:00 thứ 2 đến thứ 7

Bằng chứng thép II

19:00 thứ 2 đến thứ 6

Tân ỷ thiên đồ long ký

12:45 thứ 2 đến thứ 6

Người vợ dũng cảm

20:00 thứ 2 đến thứ 6

Tạm biệt hôn nhân

16:45 hàng ngày

Ki-Tê-Rét-Sư

18:30 thứ 2 đến thứ 4