LỊCH CHIẾU NGÀY 23/07/2018
06:30

Kiến tạo nhịp cầu (Mùa 4)

07:00

Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ - Mùa 12

08:00

Sao Và Sự Kiện

08:30

Khám Phá Malaysia Cùng Martin Yan - Phần 2

09:00

Hai Người Mẹ

Tập 71 | Phim HQ

10:00

Chuyện Khó Đỡ

11:00

Ngôi Sao Khoai Tây

Tập 77 | Phim HQ

11:45

Nhà Mình Có Biến

Tập 72 | Phim HQ

12:45

Vệ Tử Phu

Tập 15 - 16 | Phim TQ

14:45

Kiến Tạo Nhịp Cầu (Mùa 4)

15:15

Kpop Chọn Lọc

16:30

Khám Phá Malaysia Cùng Martin Yan - Phần 2

17:00

Tình Sâu Hơn Hận

Tập 26 | Phim Phillipines

18:00

Chuyện Tình Bác Sĩ

Tập 17 | Phim Hàn Quốc

19:00

Lửa Tham Tội Lỗi

Tập 7 | Phim TL

22:30

Sao Thế Giới

23:00

Bản Tin Buổi Tối