Show đang chiếu

Xi nê Việt tại nhà

20:00 thứ bảy

Muôn màu sắc Việt

19:30 chủ nhật

Vua đầu bếp nhí Mỹ

12:45 chủ nhật

Sao thế giới

18:30 chủ nhật

Ai cũng bật cười

20:00 chủ nhật

K-pop chọn lọc

17:45 chủ nhật

2 ngày 1 đêm

7:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Kỳ án Đông Tây Kim Cổ

21:30 chủ nhật

Sao âm nhạc

10:00 thứ 2, thứ 3

Xi nê Việt tại nhà

20:00 thứ bảy

Muôn màu sắc Việt

19:30 chủ nhật

Vua đầu bếp nhí Mỹ

12:45 chủ nhật

Sao thế giới

18:30 chủ nhật

K-pop chọn lọc

17:45 chủ nhật

2 ngày 1 đêm

7:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Kỳ án Đông Tây Kim Cổ

21:30 chủ nhật

Sao âm nhạc

10:00 thứ 2, thứ 3

GIỜ VÀNG

THĂM DÒ

Cảm nhận của bạn về giao diện mới của HTV2!
BÌNH CHỌN XEM KẾT QUẢ